img1
img2
img3

Ord & forklaringer

Hjemmeside_ord&forkortelser
FTF: First To Find (førstemann til å finne cachen)
TB: Travel Bug (reisevenn)
GZ: Ground Zero (nullpunkt)
D/T:
Difficulty/terrain (vanskelighet/terreng-gradering - 1 til 5)
TFTC: Thanks For The Cache (takk for cachen)
DNF: Did Not Find (fant den ikke)
BYOP: Bring Your Own Pen (ta med egne skrivesaker)
Muggler: En som ikke driver med geocaching
(uttrykk hentet fra Harry Potter-universet)
Mugglet: Når en geocache er fjernet av en muggler
GC-Kode: Unik kode som tildeles hver enkelt geocache
Reviewer: Frivillig som kontrollerer og publiserer nye cacher sendt inn av deltakerne
SWAG: Bytteting i geocachene, forkortelse for "Stuff We All Get"
Waypoint:  
Referansekoordinat tilknyttet en cache, for eksempel parkeringsplass eller
begynnelse på sti
Oppdatert 04.03.2018