img1
img2
img3

Ny cache i Ringsaker!

Hjemmeside_Ny cache Ringsaker I lengre tid har vi tenkt på et utlegg ved Ringsakers nye bedriftstilskudd. Selvsagt måtte dette gjennomføres, og siden åpningsdatoen nærmer seg med stormskritt fant vi ut at det var bare å iverksette.
Cachen skulle i utganspunktet hete "IKEA - Ringsaker", men dette var ikke i henhold til Groundspeaks retningslinjer siden tittelen inneholdt et firmanavn. Groundspeak ønsker ikke en kommersiell vinkling på cachene, men etter en konstruktiv dialog med reviewer ble den raskt publisert under navnet "Ingvar's møbelimperium!".
Selve beholderen er en liten magnetisk variant som vi håper faller i smak. FTF ble LJor, som logget funnet tidlig morgenen etter publisering.

Lauget har planen klar for tre nye utlegg i Ringsaker. Disse håper vi å publisere i løpet av våren. Så her er det bare å følge med.