img1
img2
img3

HodR - En serie cacher for deg som liker historie!

Artikkel HodR Geocachelauget er i tett dialog med ulike konservatorer, og har i samråd med disse bestemt å lage en serie med cacher som tar for seg ulike kulturminner, primært på Hareidslandet. Disse vil bli publisert under navnet HodR. HodR har navnet etter Hod, som er det gamle navnet på Hareidlandet, og R som er runemerket kulturminner er merket med i kart og oppslag. Tilsammen blir dette HodR.

Typiske plasseringer for utlegg vil bli gamle husmannsplasser, rester etter bosetninger, gravhauger, veier, og ellers bemerkelsesverdige plasser.

Vi er i startfasen med denne serien og det er allerede kommet noen utlegg. Vi jobber fortløpende med idéer rundt dette, så her vil det komme flere utlegg i løpet av 2015.Ærbødigst

JCmypal & LordMazda