img1
img2
img3

Sandsnesseter skogstrail

Hjemmeside_Sandsnesseter skogstrail Ny serie med geocacher i Sandsnesseter, på grensa mellom Nannestad og Hurdal


Kart over trailen

Geocachelauget ble forespurt av lederen i Sandsnesseter pump- og fitnesklubb om å berike deres nye rødmerkede skogsløype med geocacher.
Dette var selvsagt av vår interesse, og etter en kostruktiv befaring plasserte vi ut 10 cacher.
Målsetningen for oppdragsgiver er å gjenåpne det gamle faret som går fra startpunktet og opp til Greienveien.

Selve trailen er ca. 5km lang og starter ved grensa mellom Nannestad og Hurdal, nærmere bestemt på Heggdalsbakken. Videre går den opp til Greienveien for så å ta av mot Seterløkkeveien. Deretter går turen i retning Seterløkken for siden å gå inn på en gammel traktorvei/sti mot Vangbekken. Trailen går så til snuplassen i enden av Toresimeveien og avsluttes ved Toresimet.

Lauget ønsker at cachene skal være en positiv opplevelse. Intensjonen med Sandsnesseter skogstrail er at geocachere skal få oppleve en fin skogstur. Området har et rikt dyreliv. Både hare og ulike høsefugler ble observert under utplasseringene.
Beholderene har relativt lav vanskelighetsgrad og egner seg godt for barn.

Geocachene er av type big bison og inneholder kun loggark. Husk derfor å ta med egne skrivesaker.

Alle utlegg med ett unntak er plassert på ca 1,5 meter og er vintersikre så lenge snømengden ikke overskrider dette.
Det går skiløyper forbi noen av cachene.

NB: Små partier av runden kan på visse tider av året være noe fuktig. Derfor anbefales det å benytte godt fottøy.


Takk til SPFK for samarbeidet.