img1
img2
img3

En cache med teknisk vri

En cache med teknisk vri Som et eksperiment tester vi nå ut cacher utstyrt med micro-controller.

Hva er en micro-controller?
En micro-controller er en programmerbar prosessor som benyttes i elektroniske kontroll- og målesystemer.
Foruten en 8-bits, 16-bits eller 32-bits prosessor, inneholder micro-controlleren en ROM eller flash-RAM med styringsprogram, samt en rekke andre periferienheter som for eksempel AD-omsetter, teller, UART og pulsbreddemodulator.
På denne måten kan micro-controlleren effektivt brukes til å implementere digital styringslogikk, AD-omsetting, motorstyring og andre funksjoner som ellers måtte realiseres med et utall diskrete komponenter.

Micro-controlleren programmeres gjerne i Assembler eller C. Basic og Java blir også benyttet.
Det ferdige programmet overføres til mikrokontrollerens interne minne.
C og Assembly er vanligst å bruke da disse språkene er laget for å prossesere hurtig.

Vi har laget noen enkle installasjoner som i hovedsak inneholder Arduino-kontrollkort og en LCD-skjerm.
Disse er nå plassert ut og målet er å se om dette er utstyr som kan fungere godt innen geocaching.
Skulle det bli en suksess vil det åpne for å kunne konstruere en rekke spennende løsninger.


Denne artikkelen viser hvordan micro-controlleren kan kobles mot en LCD-skjerm.
I tillegg skal vi vise et enkelt program for å kunne få dette til å fungere sammen.Micro-controlleren


       Arduino UNO


          Arduino MEGA


Det finnes ulike kontrollkort på markedet. Vi har valgt å benytte Arduino UNO.
Dette er en rimelig og enkel modell som har mange muligheter.

LCD-skjermen
Skjermer finnes i mange størrelser og fasonger. Under ser vi to eksempler:


Skjerm med 16 kolonner og 2 rader


Skjerm med 16 kolonner og 4 rader


Oppkobling

Programmering av Arduino
For å programmere Arduino må man laste ned Arduino Software, som inneholder utviklingsmiljø (IDE) og drivere.
I Arduino IDE (integrated development environment) kan du skrive programmer og overføre dem til Arduino via USB.

Programmeringsverktøyet er gratis og kan lastes ned på Arduino.cc

Programeksempel med LCD-skjerm 16x4Arduino opererer med åpen kildekode og det finnes rikelig med programeksempler på internett.

Dersom noen ønsker å benytte materialet i artikkelen til å lage cacher eller noe annet spennede gir lauget selvsagt tillatelse til dette.