img1
img2
img3

chrnan til Gran Canaria #cacheturchrnan på cachetur til Gran Canaria. Her er et lite utdrag på hvordan geocaching kan benyttes til sightseeing.

......og det ble selvsagt funnet en cache på alle plassene ;-)