img1
img2
img3

Hvordan kan geocaching oppleves?

       -  Vi tok en prat med to ulike geocachere.

Geocaching er en aktivitet som byr på mange ulike utfordringer og opplevelser, men hvordan opplever geocacheren denne aktiviteten? I denne artikkelen vil det bli presentert to geocachere på helt ulike stadier. Linda.malmsten med sine 31 funn er ny i gamet og på den andre siden av skalaen har vi intervjuet Egravraa med 5160 funn. Det disse to har til felles er at begge ser på aktiviteten som meget positiv.

På spørsmålet: Hva gjør at du liker geocaching, svarer begge at de ønsker å oppleve noe som gir en god opplevelse, og ha et bestemt mål.


         “Jeg elsker å gå ute i skogen. Det å ha et mål og bruke kart er veldig gøy.             Liker best å bruke bena, og det er gøy å jobbe litt for å finne dem.”

          – Linda.malmsten.


        “Nå syns jeg det er veldig gøy å være med på organiserte turer, og besøke

          både spektakulære og ekstreme cacher der man sitter igjen med

          godfølelsen i flere timer.”

          – Egravraa.Vi leser at begge søker opplevelsen, men i litt ulike perspektiver. Det Linda.malmsten forteller om, er kanskje en skildring de aller fleste geocachere kjenner seg igjen i. Det Egravraa forteller om kommer muligens med tid. Han forteller om at denne “driven” med å oppsøke og plukke ut “må ha” cacher ikke kom før mange cacher var tatt. Fra første dag Egravraa ble med på denne fascinerende aktiviteten (2.april 2015) tok han minimum en cache hver dag i 782 dager i strekk. Etter hvert ble det for langt å kjøre, og nå blir heller “kvalitetscachen” prioritert.       


Foto: Linda.malmstem med ungene har en flott samtale med Chrnan på Knaisetra.


Det er tydelig at den erfarende cacheren tar mer i bruk selve sporten i geocaching. Når de blir spurt om de har noen mål rundt geocaching svarer Linda.malmsten at hun ikke har noen spesielle mål, men så lenge ungene syns det er gøy med aktiviteten og de kommer oss ut og opplever nye steder og plasser vil de fortsette det. Egravraa har mer spesifikke mål: 


       “Mitt mål er å nå 333 treattributt cacher, for det er en challange i

         Maridalen jeg vil oppnå. Videre vil jeg klare å nå DT-matrisen

          for 10. gang. I tillegg vil jeg forsøke å nå 20 forskjellige land og

         komme til nye steder som inneholder historie eller flott natur.”

        - Egravraa.


Begge intervjuene førte til gode samtaler rundt geocaching. Sammen med Linda.malmsten ble det vekslet mange ord rundt ulike cachetyper, informasjon om utlegg og delte erfaringer om hva henne vil ha i møte. Egravraa kunne fortelle om noen av sine fremtidsplaner. I august vil det bli holdt et event om rappellering for både fremtidige og erfarne rappellerere. Dette eventet blir holdt i regi av Grunnlovscacherne, der Egravra selv er leder. I tillegg vil det komme noen nye planlagte kvalitetscacher både i forbindelse av Halloween og krevende klatrecacher.

 


Foto: Egravraa er nøysom når han leter etter små cacher.

Det som er tydelige fellestrekk hos disse to geocacherne er at de begge liker å være mye ute og oppsøke cacher som gir de en god følelse. Linda.malmsten har til nå funnet tradisjonelle geocacher, og har et enormt spekter å utforske om hun ønsker. Egravraa har tatt de fleste cachetyper, og kan stimulere seg selv ved å oppsøke kvalitetscacher som byr på en god opplevelse fra naturens side, historie eller cachen i seg selv. Han kan også oppsøke krevende typer med høy vanskelighets – og terrenggrad.

Men det viktigste av alt er vel hva en sitter igjen med geocaching? Og forhåpentligvis er det gode opplevelser og minner.

//Chrnan