img1
img2
img3

Geocachelauget med tilpassede cacherGeocachelauget kommer med en ny serie geocacher som i skrivende stund allerede utgjør to cacher.
Lauget vil fremover vektlegge der det er mulig og naturlig, å legge ut cacher tilpasset rullestol.

Geocachelauget tenker at de som har behov for hjelpemiddel også skal ha muligheten til å nyte denne flotte sporten.
Vi har kommet frem til at hjelpemiddelbrukere skal få innsyn i lauget sine planer slik at erfaringer og ønsker til målgruppene skal kunne bli en del av denne serien sin egenart.
Som seg hør & bør oppfordrer vi selvsagt andre utleggere til å ta med dette momentet i sine vurderinger når de oppretter cacher.