img1
img2
img3

GeoCacheLaugets 11 bud

 

(Anbefalinger for en hyggelig cachehverdag)

1. Du bør ikke ha andre regler eller føringer enn det som Groundspeaks retningslinjer
    sier.

2. Det er fint om du ikke sverter geocachingen, andre i cache-familien eller aktiviteter.

3. Du bør bruke alle hviledager effektivt.

4. Du kan alltid ære dine med-cachere.

5. Det er ofte lurt å unngå krangling med andre i cache-familien og eller mugglere.

6. Vær glad i dine reviewere.

7. Prøv å vise respekt for installasjonene, da får flere glede av de og gode opplevelser.

8. Vis respekt for Geocache-familien.
    Vi er ulike, bruker sporten på ulike måter, har ulike meninger og ulike forutsetninger.

9. Du skal ikke begjære dine med-cacheres installasjoner.
    Ta bilder, dokumenter og lag en selv.

10. Når du ytrer deg, hva gjør dine utsagn med andre? (Mål -og mottakeranalyse.)

11. Alle har frihet til eget innhold i sin logg av en funnet cache.
     Husk at din logg er en god logg uansett.