img1
img2
img3

Bittelitt OpenCaching

GeoCacheLauget snuser på OpenCaching

Opencaching.de statstics of GeoCacheLauget 

Geocachelauget har lenge gått og fundert på hvordan OpenCaching  vil virke i forhold til GeoCaching. Begge er på sett og vis samme sak, men likevel grunnleggende forskjellig på noen cacher og sporbare.
Utfordringen er kanskje at OpenCaching har under en promille av antall cacher i Norge, men en viktig grunn til å snuse på OpenCaching, er at noen typer er veldig lett å tilpasse handikap/rullestol. Man trenger rett og slett ikke lete så hardt etter vannrette flater og plasseringer som kan nåes av HC.

Cachene til OpenCaching er som mange vet litt mere mangfoldige. OpenCaching har feks webcam-cacher og virituelle cacher. De som går under kategorien ukjendt, såkalte mystery i GeoCaching, er også inndelt i flere cachetyper. Når det kommer til sporbare, har OpenCaching løsningen GeoKrety.

Cachetyper på OpenCaching er i henhold til deres beskrivelser:

Tradisjonell, Multi og Event, som vi kjenner også fra GeoCaching.
Andre som ikke er like lett å kjenne igjen er Drive-in, Quiz, Math or physics, Moving og Unknown.
I tillegg har de som sagt, Webcam og virituelle.

En utfordring er at det ikke finnes en app for iOs, bare for Android, men har du Android, kan du til gjengjeld bruke C:Geo som tar cacher fra både GeoCaching og OpenCaching samtidig og har begge sporbarvarianter.

GeoKrety er i henhold til GeoKrety.org sine sider, oppført i openCaching sin meny omtalt slik:
"GeoKrety (gr. geo = ‘earth’, krety pol. = ‘moles’) is a service similar to TravelBug(TM) or GeoLutins, aiming at tracking objects you leave in geocache containers." 

GeoKrety er koder som du henter ut selv, gratis, og som du preger på et objekt eller label som lamineres feks. Den sendes så rundt på samme måte som de sporbare vi kjenner fra før.

En ting som er forskjellig fra GeoCaching, er at cachene som legges ut ikke skal sendes inn til kontroll, men publiseres direkte av brukeren selv når cachen er lagt ut og klar til publisering. Dette har helt klart noen store ulemper, som pålegger utlegger et spesielt ansvar. For regler er mye de samme som i GeoCaching, men utlegger er selv ansvarlig for å holde seg til regler og føringer som ligger til grunn for lovlige utlegg i henhold til norsk lov.
Samtidig påligger det utlegger et ansvar for å sørge for at cachingen som blir etter utlegg, ikke medfører farer som kan unngåes, som vi er vant til stilles strenge krav til i GeoCaching, der veier, jernbaner og andre forhold blir tatt i betraktning. En har også det med eiendomsretten, og utleggers ansvar for å holde seg borte fra grunn og steder man ikke legger ut, som også har sine retningslinjer også på GeoCaching.

Eget ansvar har vi også som GeoCachere på samme måte som OpenCachere, men i GeoCaching blir cachen vurdert av en reviewer før publisering. Følgelig vil også cacher som er publisert på begge tjenester være etter regelverket, siden den er vurdert fra en kontrollør på GeoCaching.com. Men som utlegger på OpenCaching alene, bør man ha god egenkontroll.

Fordelen med OpenCacher er at cachen blir publisert i det øyeblikk man vil publisere den, ved et knappevalg. Faren ved dette er at utleggere går utover regler, grenser og etikette helt på egen hånd. Utlegg blir bare kontrollert dersom det kommer inn klager som tyder på at noen bør se på om utlegget er i henhold til OpenCaching sine regler. Så der er noe kontroll, men ikke før klagen kommer.

GeoCacheLauget har snust på OpenCaching, og funnet at der er nå pr.d.d. 94 cacher i OpenCaching i landet, hvorav 17 tillhører GeoCacheLauget. Mange av de cachene i Norge som er felles type med GeoCaching er oppført begge steder. En stor del av cachene er Virituelle eller webcam og naturligvis da kun oppført på OpenCaching.com.

GeoCacheLauget har tatt et bittelite steg inn i OpenCaching, ved å føre opp noen få cacher fra GeoCaching i OpenCaching, og har i tillegg ført opp noen webcam-cacher og virituelle cacher på OpenCaching, og har med det til sammen økt andelen av OpenCacher i Norge med ca 13 prosent. I tillegg har vi arvet 6 webcam-cacher og eier dermed 18 prosent av OpenCachene i Norge. Vi kommer til å legge ut litt flere, i samme distrikter, dersom erfaringer og tilbakemeldinger tilsier at det har vært vellykket. 

Dette gjør vi fordi det er spennede å se hvor mange cacher som blir funnet i OpenCaching i våres distrikt der vi bor, og hvordan og i hvilken grad det blir brukt av handikappede, og av GeoCachere som bruker bare OpenCaching.
D.d. er andelen av våre utlegg på OpenCaching, ca 9 prosent av våre totale utlegg, resten av våre utlegg er på GeoCaching.com, som uansett er den primære tjenesten vi ønsker å publisere utlegg gjennom.
Oppdatering om utviklingen vår på OpenCaching og erfaring vil komme senere.

GeoCacheLauget mars. 2018